คลัสเตอร์โกโก้ภาคเหนือ

คุณสิริญา ปูเหล็ก (ซันนี่)
ประธานกลุ่มคลัสเตอร์
โกโก้ภาค
เหนือ
จ.
เชียงราย

Contact :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 061-3049399
Facebook : Siriya Sunny Pulek หรือ โกโก้ดอย

Email : cocoadoi01@gmail.com
ID Line : 061-3049399

About :

คุณซันนี่ สวนโกโก้ อายุ 4 ปี ทำการศึกษาทดลองเรียนรู้การแปรรูปเพื่มมูลค่าโกโก้ครบวงจร เปิดคอร์สอบรมการสร้างมูลค่าโกโก้ไทย โดยมี2 ศูนย์คือ อ.แม่จัน จ.เชียงราย และอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทั้ง 2 ศูนย์ทำงานขับเคลื่อนภายใต้สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์และจดบริษัท ฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด (โกโก้ดอย)


คุณสุภัทรา ปัทมะสุคนธ์ (ออย)
ผู้ประสานงาน
กลุ่มคลัสเตอร์
โกโก้ภาค
เหนือ
จ.
เชียงใหม่

Contact :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 081-7168895
Facebook : Oil Supatra

Email : Supatraoily@gmail.com
ID Line : 081-7168895

About :

คุณออย ส่งเสริมปลูก รับซื้อ แปรรูปโกโก้ โดยส่งเสริมให้สมาชิกจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันจัดตั้งไปแล้ว 1วิสาหกิจ ชุมชนโกโก้ล้านนา-ฝาง

คุณประเสริฐ ไกนอก
(ต้น)
ผู้ประสานงาน
กลุ่มคลัสเตอร์
โกโก้ภาค
เหนือ
จ. เพชรบูรณ์

Contact :

ที่อยู่ : 38/1หมู่ 9 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 087-0563308
Facebook : https://www.facebook.com/hactre

Email : oxygen.cocoanibs@gmail.com oxygen.cocoabeen@gmail.com
ID Line : kiruison

About :

ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้ นางั่ว 2 ปี ปลุกโกโก้ 2 ปี หมักโกโก้ 1 ปี แปรรูปโกโก้ 1 ปี

คุณสุรีพรรณ ทาใจ (อุ๋ย)
ผู้ประสานงาน
กลุ่มคลัสเตอร์
โกโก้ภาค
เหนือ
จ.
ลำปาง

Contact :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 088-951479
Facebook : โกโก้ล้านนา

Email : suree789@gmil.com
ID Line : 088-9514798

About :

คุณอุ๋ย มีสวนโกโก้4ปี สายพันธุ์im1 มีเครือข่ายผู้ปลูกโกโก้ในพื้นที่ อ.เมืองปาน อ.แจ้ห่ม อ.แม่เมาะ อ.ห้างฉัตร อ.เมือง จ.ลำปางรับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรและจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ชุมพร1ในปัจจุบันแปรรูปโกโก้ครบวงจรจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ทั้งโกโก้บัตเตอร์ โกโก้พาวเดอร์ โกโก้แมส ช็อคโกแลตบาร์ และศูนย์การเรียนรู้โกโก้ล้านนา กลุ่มเกษตรกรแปรรูปโกโก้ล้านนา และจดทะเบียนบริษัทโกโก้ล้านนา จำกัด


คุณธเนศวร โสภณ
ผู้ประสานงาน
กลุ่มคลัสเตอร์
โกโก้ภาค
เหนือ
จ.
กำแพงเพชร

Contact :

ที่อยู่ : 1031/47 หมู่ 9 หมู่บ้านฟ้าใหม่ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 099-4101684
Facebook : ธเนศวร โกโก้ไทย

Email :tanason103@gmail.com
ID Line : petnano

About :

คุณธเนศวร ส่งเสริมการปลูกโกโก้ และรับซื้อผลผลิตคืนสู่บริษัทโกโก้ไทย 2017 จำกัด


คุณพวงรัตน์ แสงเพชร์ (รัตน์)
ผู้ประสานงาน
กลุ่มคลัสเตอร์
โกโก้ภาค
เหนือ
จ.
เชียงราย

Contact :

ที่อยู่ : 44 หมู่11 ต. สถาน อ เชียงของ จ. เชียงราย
โทรศัพท์ : 098-6633949
Facebook :

Email : aroon.aa22@gmail.com
ID Line : 098-6633949

About :

คุณรัตน์ ทำศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปส่วนประกอบโกโก้ให้เป็นของใช้ และเครื่องแต่งกาย จาก ใบและก้าน เปลือก จากโกโก้มีเครือข่ายที่ทำโกโก้ ในกลุ่มและจัดตั้งบริษัท ไทยเฮิร์บ แอท เชียงราย จำกัดมา 3ปี