คลัสเตอร์โกโก้ภาคกลาง
และภาคตะวันออก

คุณบดินทร์ เจริญพงศ์ชัย
(แจ็ค)
ประธานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออก
กรุงเทพฯ

Contact :

ที่อยู่ : 655 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 086-5651005
Facebook :
YellowChocolate
Website :
www.yellowchocolates.com/
Email : yellowchocolate.th@gmail.com
ID Line : jacklh

About :

คุณแจ็ค ผู้ก่อตั้ง YellowChocolate และ ผู้จัดงาน Thailand Craft Chocolate Festival ภารกิจหลักคือสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางโกโก้และช็อคโกแลตที่มีคุณภาพของเอเชีย

กิจกรรมที่ทำคือ การสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และซื้อขายสินค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพของโกโก้และช็อคโกแลตไทย รวมถึงจัดคอร์สให้ความรู้เรื่องต่างๆของโกโก้และช็อคโกแลต

คุณสุพักร์ ตั๊นวิเศษ
(เก่ง)
ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออก
จ.ชลบุรี

Contact :

ที่อยู่ : PK CHOCOLATE 189 ม.3 ต. เขาซก อ.หนองใหญ่ จ. ชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : 080-6429499
Facebook :
PK chocolate maker
Email : keng888supak@gmail.com

ID Line : 0806429499

About :

คุณเก่ง ผู้ก่อตั้ง PK chocolate เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ จำหน่ายกล้าพันธุ์ทั้งเพาะเมล็ด- เสียบยอด และรับซื้อผลผลิตโกโก้ ( ภาคตะวันออก) นำมาแปรรูปเมล็ดแห้งโกโก้ ( ส่งออกต่างประเทศ) และ Cacoa & Chocolate

- จำหน่าย เครื่องจักรแปรรูปโกโก้ ( ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ)พร้อมทั้งติดตั้งวางระบบเครื่องจักร

- เกษตรกรรุ่นใหม่กลุ่ม Young smart framer จังหวัดชลบุรี ศูนย์เรียนรู้ โกโก้ครบวงจร ในรูปแบบวิสาหกิจโกโก้ชลบุรี ( บ้านเขาซก)

คุณสุรภันพล เตชะวงษ์กิจสิน
ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออก
จ.ชลบุรี

Contact :

ที่อยู่ : 26/865 ม.1 ต.นาป่า อ.เมือง. จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 066-1024028
Facebook :
สุรพล เตชะวงศ์
แฟนเพจ fb. : LUMM COCOA FARMING
Email :
suraphanpon@gmail.com
ID Line : 0661024028

About :

คุณสุรภันพล เตชะวงษ์กิจสิน
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการปลูกโกโก้ บริษัท คุณพัชร โปรดักส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์ ) จำกัด

คุณสงคราม ประจง
(จารุกรจักรวุฒิ)
ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออก
จ.ระยอง

Contact :

ที่อยู่ : 85/5 ม.4 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 095-9459356
Facebook :
จารุกรจักรวุฒิ ประจง
แฟนเพจ fb. :
คนปลูกโกโก้
Email :
songkramchai09@gmail.com
ID Line : songkramchai

About :

คุณจารุกรจักรวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการปลูกโกโก้ บริษัท โกโก้กรีนฟาร์ม จำกัด

คุณสาธิตา คำควร (ใจ)
ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออก
จ.สมุทรปราการ

Contact :

ที่อยู่ : 419/795 หมู่ 10 หมู่บ้านสยามนิเวศน์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 092-9785149
Facebook : หจก ศรีมงคลทรัพย์โกโก้ โทร.092-9785149 By.สาธิตา
แฟนเพจ fb. : LUMM COCOA FARMING
Email :
sathitak99@gmail.com
ID Line : satita.2514

About :

คุณใจ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมห้างหุ้นส่วน ศรีมงคลทรัพย์โกโก้

คุณรัฐศักดิ์ นารถมณี

(โตโต้)
ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออกจ.ระยอง

Contact :

ที่อยู่ : 65/3 ม.2 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทรศัพท์ : 095-9498497
Facebook : นารถมณีอินทรีย์ฟาร์ม
Email : dragonbal26@gmail.com

ID Line :

About :

คุณโตโต้ เกษตกรผู้ปลูกโกโก้

คุณเพชร ยอดรองเมือง (เพชร)

ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออก จ.สระแก้ว

Contact :

ที่อยู่ : 2 หมู่ 8 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โทรศัพท์ :086-7920681
Facebook :
Email :Khumphetsakaeo@gmail.com

ID Line : 086-7920681

About :

คุณเพชร ประธานวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรสระแก้ว รับซื้อ-จำหน่ายผลสด ดมล็ดโกโก้แห้งในจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี และเป็นฝ่ายส่งเสริมการปลูก บริษัท เคยูเอ็น โกโก้ เน็ตเวิร์ค จำกัด

คุณวิทยา เพชรมาลัยกุล

ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออก จ.เพชรบุรี

Contact :

ที่อยู่ : 189 ม.11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ :063-782935
Facebook :wittaya phetmalaikul, ไร่เพชรมาลัยกุล
Email :wittaya.phetmalaikul@gmail.com

ID Line : 063-7829352

About :

คุณวิทยา เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในจงหวัดเพชรบุรี ไร่เพชรมาลัยกุล

คุณบวร พฤกษาวัฒนชัย

(บอสส์)
ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้
ภาคกลางและตะวันออก
จ.กรุงเทพ

Contact :

ที่อยู่ : 69/27 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 080-0647515
Facebook : ช็อกโกแลต by Chocolasia Chocolate & Cocoa
Website : https://www.chocolasia.com
Email : admin@chocolasia.com

ID Line : 080-0647515

About :

คุณบอสส์ ผู้ก่อตั้ง Chocolasia โรงงานแปรรูปโกโก้เป็นช็อกโกแลตในกรุงเทพฯ และเจ้าของสวนโกโก้ในเชียงราย

• รับซื้อเมล็ดโกโก้ ผลโกโก้

• เปิดคอร์สเรียนโกโก้แบบ bean-to-bar chocolate

• จำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปโกโก้สำหรับครัวเรือน และอุตสาหกรรม

• จำหน่ายวัตถุดิบโกโก้ ผงโกโก้ ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้

ภารกิจ : พัฒนาคุณภาพการผลิตโกโก้ในไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศทั้งในด้านคุณภาพและราคา