เปิดกลุ่มคลัสเตอร์และการอบรมให้ความรู้
คลัสเตอร์โกโก้ภาคกลางและตะวันออก
พฤ. 25 มีนาคม 64
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน, จ. ชลบุรี

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

1 cluster cocoa.pdf
2-cocoa-สถาบันวิจัยพืชสวน_25 มีค.64.pdf
3. เกษตรจังหวัด-การขึ้นทะเบียนเกษตรกร25.3.64.pdf
4. เกษตรจังหวัด-แนวทางการส่งเสริม Cluster Cocoa.pdf

ภาพกิจกรรม

ต้นน้ำ


กลางน้ำ


ปลายน้ำ